Şartlar ve koşullar

Giriş

Bu web sayfasında yazılı olan bu Web Sitesi Standart Şartları ve Koşulları, http://carparkingapk.com/ adresinden erişilebilen Car Parking APK web sitemizi kullanımınızı yönetecektir.

Bu Koşullar tamamen uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı olan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Reşit olmayanların veya 18 yaşından küçük kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Şartlar kapsamında Car Parking APK ve/veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere sahiptir.

Size yalnızca bu Web Sitesinde yer alan materyali görüntüleme amacıyla sınırlı bir lisans verilmektedir.

Kısıtlamalar

Aşağıdakilerin tümü özellikle kısıtlanmıştır:

  • herhangi bir Web Sitesi materyalini başka herhangi bir ortamda yayınlamak;
  • herhangi bir Web Sitesi materyalini satmak, alt lisansını vermek ve/veya başka şekilde ticarileştirmek;
  • herhangi bir Web Sitesi materyalini herkesin önünde icra etmek ve/veya göstermek;
  • Bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
  • Bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanmak;
  • Bu Web Sitesini yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere aykırı olarak kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletmeye zarar verebilir;
  • bu Web Sitesi ile ilgili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
  • Bu Web Sitesini herhangi bir reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmak için kullanma.

Bu Web Sitesinin belirli alanlarına sizin erişiminiz kısıtlanmıştır ve Car Parking APK, tamamen kendi takdirinize bağlı olarak herhangi bir zamanda bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz tüm kullanıcı kimlikleri ve şifreler gizlidir ve gizliliği de korumanız gerekir.

İçeriğiniz

Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, resim veya diğer materyal anlamına gelir. İçeriğinizi görüntüleyerek, Car Parking APK’ya onu her türlü ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, tercüme etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisans verilebilir bir lisans vermiş olursunuz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. Car Parking APK, İçeriğinizden herhangi birini bu Web Sitesinden herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutar.

Gizliliğiniz

Lütfen Gizlilik Politikasını okuyun.

Garanti yok

Bu Web Sitesi, tüm kusurlarıyla “olduğu gibi” sağlanmıştır ve Car Parking APK, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir türde beyan veya garanti vermemektedir. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanamaz.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Hiçbir durumda Car Parking APK, ne de memurları, yöneticileri ve çalışanları, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı herhangi bir sorumluluktan, söz konusu sorumluluk sözleşme kapsamında olsun veya olmasın, sorumlu tutulamaz. Car Parking APK, yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili olarak ortaya çıkan dolaylı, sonuçsal veya özel hiçbir sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

Tazminat

İşbu Koşulların hükümlerinden herhangi birini ihlalinizle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü yükümlülük, maliyet, talep, dava nedeni, zarar ve giderlere karşı Car Parking APK’yi en geniş ölçüde tazmin edersiniz. .

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu hükümler, buradaki geri kalan hükümleri etkilemeden silinecektir.

Terimlerin Varyasyonu

Car Parking APK’nın bu Şartları istediği zaman uygun gördüğü şekilde değiştirmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

Ödev

Car Parking APK’nın bu Şartlar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretmesine, devretmesine ve alt sözleşme yapmasına izin verilir. Ancak, bu Şartlar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, devretmenize veya taşerona vermenize izin verilmez.

Sözleşmenin Tamamı

Bu Şartlar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Car Parking APK ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki tüm sözleşmelerin ve mutabakatların yerine geçer.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar, tr Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için tr’de bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olursunuz.

Scroll to Top